ALGEMENE VOORWAARDEN | Koopjemobiel.nl

 

Artikel 1. Voorwoord

1.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen een Koper en Koopjemobiel als gevolg van de aankoop van een Product op onze website of in onze winkel (zie de definities in artikel 2 hieronder).

 

Artikel 2. Definities

2.1 Steeds wanneer in dit contract de volgende woorden, in enkelvoud of in meervoud, met een hoofdletter worden geschreven, hebben ze de volgende betekenis: Koper(s) verwijst naar elke/alle  natuurlijke persoon/personen met het vermogen om rechtshandelingen uit te voeren, evenals elke/alle houder(s), bezoekers & kopers op www.koopjemobiel.nl.

2.2 AV verwijst naar deze Algemene Voorwaarden die de relatie tussen Kopers en Koopjemobiel.nl regelen.

2.4 Webshop, website, verwijzen naar de Website die toegankelijk is op het adres www.koopjemobiel.nl.

2.5 Producten verwijst naar alle soorten Refurbished & nieuwe producten te vinden op de website www.koopjemobiel.nl.

 

Artikel 3. Toepassing, aanvaarding en wijzigingen van de AV

3.1 De AV hebben als doel om de contractuele relatie tussen de Koper en de Verkoper als gevolg van de verkoop van een Product op onze website en winkel in te kaderen.

3.2 De AV dienen zonder voorbehoud door elke Koper te worden geaccepteerd voordat een Product wordt gekocht. De Koper leest de AV, accepteert ze en slaat ze op om ze indien nodig te kunnen raadplegen. De weigering van de AV tijdens een bestelling verhindert dat de Koper zijn bestelling kan afronden. Zodra de AV zijn geaccepteerd, de bestelling is afgerond en de Verkoper de beschikbaarheid van het bestelde product heeft bevestigd.

 

3.3 De AV zijn onderhevig aan wijzigingen. De Koper wordt daarom verzocht waakzaam te zijn wanneer hij de AV bij elke bestelling leest en accepteert, aangezien de AV tussen twee opeenvolgende bestellingen kunnen zijn gewijzigd. Bovendien zijn alle versies van de AV steeds toegankelijk op de Website. Geadviseerd wordt om de AV bij aankoop ergens op te slaan zodat koper er een beroep op kan doen mocht dit nodig zijn.

Artikel 4. Klantaccount

4.1 Om een Product op de website te kunnen bestellen, mag de Koper een klantaccount op de website aanmaken. Het aanmaken van een klantaccount kan plaatsvinden vóór, tijdens of na een aankoop. Met eenzelfde klantaccount heeft de koper toegang tot de website.

 

4.2 De Koper wordt geïnformeerd dat zijn achternaam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en fysiek adres en, indien de Koper een rechtspersoon is, zijn bedrijfsnaam, adres van de statutaire zetel, het intracommunautair btw-nummer en de achternaam, voornaam, zijn hoedanigheid, het e-mailadres en het telefoonnummer van de natuurlijke persoon die hem op de website vertegenwoordigt, worden meegedeeld aan de Verkoper om hem in staat te stellen de bestelling uit te voeren en om te voldoen aan de AVG wetgeving wordt er uiterst zorgvuldig omgegaan met deze gegevens en zullen deze gegevens niet worden gedeeld met externe en of 3de partijen.

Artikel 5. Bestellen van Producten en betalingsverplichting

5.1 Om een Product te kunnen kopen, Hoeft u geen klantaccount te hebben, dat wil zeggen u op de website producten kunt aanschaffen of u nu wel of geen klantaccount heeft. De bestelling van Producten op de website wordt gedaan bij Koopjemobiel.

 

5.2 De gebruiker selecteert het (de) Product(en) dat/die hij wil kopen. Vervolgens klikt de koper op “Toevoegen aan winkelmand”, de koper kiest de leveringswijze en geeft het afleveradres op. Hierna wordt hij geïnformeerd over het totale bedrag van zijn bestelling. Vervolgens neemt de Koper kennis van de AV en Privacy Policy wanneer de koper deze heeft gelezen, dient de Koper deze te accepteren. Tenslotte kan de Koper op het pictogram “Bevestigen en Betalen” klikken. De Koper kiest vervolgens zijn betaalmiddel en verstrekt de gegevens die nodig zijn om zijn betaling af te ronden. Aan het einde wordt hij verzocht om op “Betaling bevestigen” te klikken, wat een betalingsverplichting voor de Koper inhoudt.

 

5.3 De Koper kan daarentegen geïnformeerd worden dat de verkoop op dat moment nog niet is afgerond. De verkoop van Product(en) wordt daarom gesloten tussen de Koper en de Koopjemobiel op het moment dat Koopjemobiel de beschikbaarheid van de/die Product(en) bevestigt. In het geval van bevestiging van de beschikbaarheid van het/de Product(en), wordt de verkoop afgerond en wordt de Koper gedebiteerd voor het bedrag van zijn bestelling. In het geval van niet-beschikbare Product(en) of het niet bevestigen van zijn/hun beschikbaarheid door de Verkoper binnen de bovengenoemde 72 uur, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de verkoop geacht niet te zijn gesloten. De gerealiseerde betaling door de Koper wordt in dit geval onmiddellijk tenietgedaan.

 

5.4 De bestellingen van een Koper zijn onafhankelijk van elkaar en als een bestelling de aankoop van meerdere Producten betreft, zijn deze afhankelijk van elkaar.

 

5.5 De betaalmiddelen die op de website geboden worden, zijn met name de volgende: iDEAL, online bankieren en (iii) betaling met codes (betaling, korting of promotie).

 

5.6 Koopjemobiel. int via haar betalingsdienstaanbieder het bedrag van de bestellingen die de Koper ten gunste van Koopjemobiel heeft betaald en koper draagt dit bedrag aan Koopjemobiel over.

 

Artikel 6. Bezorg- en verzendkosten

6.1 De Producten die te koop worden aangeboden op de website toegankelijk vanaf www.koopjemobiel.nl, kunnen alleen worden geleverd in Europees Nederland en Vlaanderen, behalve wanneer Koopjemobiel levering aan een ander Nederlands gebied aanbiedt. De producten die te koop worden aangeboden op de website toegankelijk vanaf www.koopjemobiel.nl, kunnen alleen worden geleverd in Wallonië & Nederland.

 

6.2 De Producten worden afgeleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven afleveradres. De leveringstijden en -methoden worden meegedeeld door koopjemobiel die verantwoordelijk is voor de perfecte naleving ervan. De bestelde Producten worden verzonden en afgeleverd op risico van Koopjemobiel, de Koper kan echter bij bestellingen van een toestel zowel nieuw als refurbished via een gestuurde track en trace de voortgang van zijn bestelling en, indien hij een methode voor het volgen van de levering heeft gekozen, de voortgang van de levering volgen.

 

6.3 De leveringsdatum is met name afhankelijk van de door Koper gekozen Leveringswijze meestal ligt de levertijd tussen de 1 en 5 werkdagen maar dit kan uitlopen. Op het moment dat de Koper een leveringswijze kiest, wordt hem een leveringstermijn meegedeeld. Anders kan de levering van het bestelde product zonder rechtvaardiging worden vertraagd of in ieder geval langer dan 30 dagen duren.

 

6.4 Tenzij anders vermeld bij bestelling, zijn bezorgkosten verschuldigd. De leveringsprijs is afhankelijk van de locatie van Koopjemobiel, het afleveradres en de door de Koper gekozen leveringswijze. De leveringsprijs wordt aangegeven in euro inclusief btw en wordt voorafgaand aan elke betaling van zijn zijde aan de Koper meegedeeld.

 

6.5 Wanneer de koper een leveringswijze met tracking heeft gekozen, kan hij de levering van het bestelde product rechtstreeks via het meegestuurde track en trace code.

 

6.6 Bij levering van het Product controleert de Koper de goede staat van het geleverde Product en, in het geval van een afwijking (beschadigde verpakking, gescheurde, open verpakking, ontbrekend of beschadigd product), wordt de Koper uitgenodigd om onmiddellijk na ontvangst van het product een bezwaarschrift te maken. De Koper heeft dan 72 werkuren vanaf de levering van het Product om deze te melden via de website.

 

Artikel 7. Betaalmethodes

7.1 Betaling in 1 keer per creditkaart: Bij de aankoop van een product op de website kan de Koper onmiddellijk betalen door de gegevens in te voeren die nodig zijn voor de betaling met een creditcard. In dit verband verstrekt de Koper het nummer van zijn bankkaart, de vervaldatum en zijn cryptogram en betaalt hij via de beveiligde betalingsinterface van de website.

 

7.2 iDEAL: Bij de aankoop van een product op de website kan de Koper onmiddellijk betalen door tijdens het betalingsproces te worden omgeleid naar de betaalomgeving van zijn/haar bank. Betalingen met iDEAL worden geaccepteerd voor de volgende banken: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, RegioBank, Van Lanschot Bankiers en Triodos Bank. Bij deze betaalwijze wordt de betaling rechtstreeks van de rekening van de klant afgeschreven.

 

7.3 Betaling-, korting- en promotiecodes

7.3.1 De codes: Bij de aankoop van een Product op de website kan de Koper een betaling-, reductie- of promotiecode gebruiken. Deze codes kunnen op de website worden gebruikt, en zijn geldig op alle aangegeven = Producten die op de website worden verkocht tot op hun vervaldatum en onder de specifieke voorwaarden van elke code. De Koper kan deze codes verkrijgen als onderdeel van sponsoring- of promotieactiviteiten uitgevoerd door Koopjemobiel of derden.

 

7.3.2 De aard van codes: de betalingscodes vertegenwoordigen een geldwaarde (X-euro), de reductiecodes vertegenwoordigen een procentuele korting (X %) en de promotiecodes komen overeen met een bepaald aanbod (bijv. “Breuk- en diefstalverzekering” aangeboden voor 1 jaar voor een minimale aankoop”). Elke code is onderworpen aan de algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven in artikel

 

7.3.3 en is het onderwerp van een beschrijving en specifieke voorwaarden met betrekking tot de aard, de waarde, de geldigheidsdatum en de algemene voorwaarden die de koper dient te hebben aanvaard vóór elke aankoop van de code of, indien hij deze niet heeft gekocht, vóór elk gebruik van de betreffende code.

 

7.3.3 De algemene voorwaarden van codes: tenzij anders vermeld in de beschrijving van de codes, (i) kunnen de codes niet met elkaar worden gecombineerd (d.w.z. de Koper kan niet meerdere codes gebruiken voor dezelfde bestelling), (ii) kunnen de codes niet worden gebruikt voor bezorgkosten, (iii) zijn de codes niet inwisselbaar of een geld terug optie (d.w.z. als de Koper geen code heeft gebruikt vóór de vervaldatum, of in geval van retourzending van de gehele of gedeeltelijke betaalde bestelling met een code, is de code definitief verloren), (iv) codes met een geldwaarde kunnen enkel een keer worden toegepast tenzij anders omschreven en (v) de codes kunnen niet worden gebruikt voor een reeds gevalideerde bestelling.

 

Artikel 8. Eigendomsoverdracht en risico’s

De eigendomsoverdracht en risico’s treden op wanneer de levering is voltooid, dat wil zeggen wanneer het bestelde product fysiek is afgeleverd aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen derde. Wanneer de Koper de levering van het product toevertrouwt aan een andere vervoerder dan die aangeboden door Koopjemobiel, zijn de eigendomsoverdracht en risico’s van toepassing op het moment dat het product wordt overgedragen aan de vervoerder.

 

Artikel 9. Beoordeling van Koopjemobiel

De Koper kan Koopjemobiel evenals het Product/de Producten op de website beoordelen. Zodra de bestelling is afgerond, kan de koper de service van Koopjemobiel en de kwaliteit van het Product beoordelen dankzij het beoordelingssysteem dat beschikbaar is op de Website. De Koper wordt geïnformeerd dat de datum van zijn aankoop en de classificatiecriteria voor de beoordelingen zichtbaar zijn.

 

Artikel 10. Communicatie op de website

De Koper en Koopjemobiel komen overeen om alleen met elkaar te communiceren via direct contact vanuit de winkel, via email of telefonisch. Bij wijze van uitzondering, bijvoorbeeld wanneer het klantaccount van de Koper is verwijderd of er geen klantaccount is aangemaakt, kunnen de Koper en Koopjemobiel met elkaar communiceren via hun respectieve e-mailadressen. De Koper geïnformeerd dat hij e-mails en/of meldingen ontvangt, waarin hij wordt (i) geïnformeerd dat zijn bestelling in aanmerking is genomen en naar Koopjemobiel is verzonden en waarbij de algemene gebruiksvoorwaarden van de website hier zijn te raadplegen, (ii) waarin wordt bevestigd dat Koopjemobiel de bestelling heeft ontvangen of dat Koopjemobiel de bestelling niet kan uitvoeren, (iii) waarbij de Koper op de hoogte wordt gesteld van eventuele voorvallen in de follow-up van zijn bestelling. Zodra het Product is geleverd, wordt de Koper verzocht om zijn mening te geven over het Product en over Koopjemobiel.

 

Artikel 11. Herroepingsrecht

11.1 Dit artikel van de AV is alleen van toepassing op Kopers die kunnen worden gekwalificeerd als consumenten of niet-professionals. Kopers die niet kunnen worden aangemerkt als consument of niet-professional, hebben geen herroepingsrecht.

 

11.2 De consument of niet-professionele Koper kan zich binnen 30 dagen na ontvangst van zijn bestelling terugtrekken. In het geval van een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde Producten, loopt de periode van 30 dagen vanaf ontvangst van de laatste van deze Producten. De dag van ontvangst van het Product wordt niet meegeteld binnen deze periode van 30 dagen en als de periode van 30 dagen afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag of een niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

 

11.3 Om een beroep te op het herroepingsrecht, gaat de Koper als consument of niet-professionele Koper naar zijn account, of neemt contact op via email, telefoon of in de winkel en geeft hij duidelijk aan dat hij de bestelling wenst in te trekken. Hij vermeldt zijn naam, voornaam, adres, bestelnummer, datum van de bestelling, datum van de levering en de beschrijving van het Product. De Koper kan ook gebruikmaken van het formulier voor herroeping dat is opgenomen onderaan in deze AV of zijn beslissing tot herroeping kenbaar maken door middel van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring, per post te versturen naar het fysieke adres van de Koopjemobiel of per elektronische post gericht aan het e-mailadres van Koopjemobiel zoals op het onderaan op de website, of op de contact pagina van de website vermeld. Om Koopjemobiel.nl in staat te stellen de Koper te ondersteunen bij zijn verzoek tot intrekking, moet de Koper een kopie van het naar behoren ingevulde formulier sturen naar het volgende e-mailadres: info@koopjemobiel.nl. De Koper wordt er via deze weg op geattendeerd dat het enkel verzenden van het ingevulde formulier naar Koopjemobiel.nl niet voldoende is om het verzoek tot intrekking te valideren. Telkens wanneer de uitoefening van het herroepingsrecht online plaatsvindt, bevestigt Koopjemobiel het ontvangst ervan via email, telefoon of fysiek vanuit de winkel mocht de aanvraag daar zijn gedaan.

 

11.4 De Koper als consument of niet-professionele Koper heeft dan een maximale periode van 14 dagen na de mededeling aan Koopjemobiel om de beslissing om het Product in te trekken, om het Product/de Producten terug te sturen naar het adres van Koopjemobiel dat op de website staat vermeld, tenzij Koopjemobiel de terugzending vraagt naar een ander adres te versturen, dat hij aan de Koper meedeelt of dat hij aanbiedt om het Product/de Producten zelf op te halen. De Koper moet het Product/de Producten die hij aan Koopjemobiel retourneert zorgvuldig verpakken, maar hij is vrij om de wijze van verzending van het Product/de Producten te kiezen en zich al dan niet te verzekeren in geval van verlies, diefstal of vernietiging van het te retourneren pakket. Het Product dient in de oorspronkelijke staat te worden geretourneerd, de Koper dient er ook voor te zorgen dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd voordat het Product wordt geretourneerd en de verbinding met elk account waarmee het Product zou zijn verbonden, als bij voorbeeld een iCloud, Apple ID of Samsung account ontkoppelen. Tenzij anders vermeld, draagt de Verkoper de hieraan verbonden kosten of de transportkosten. Zelfs als de Koper als consument of niet-professionele Koper wordt geadviseerd om te kiezen voor een verzending met tracering van het pakket, wordt hem meegedeeld dat, tenzij anders vermeld, alle kosten en risico’s die verband houden met het retourneren van het Product/de Producten aan Koopjemobiel zijn op de verantwoordelijkheid van de Koper.

 

11.5 Alleen Producten die in z’n geheel zijn geretourneerd en in de staat waarin ze zijn verkocht en bijgeleverde accessoires en of andere producten (namelijk in de staat die wordt beschreven op het Productpagina, behalve dat de Koper als consument of niet-professionele Koper heeft aangegeven dat het ontvangen Product zich in een andere staat bevond dan die beschreven op het Productpagina) worden geaccepteerd.

 

11.6 Als aan alle voorwaarden met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht is voldaan, vergoedt Koopjemobiel de Koper als consument of niet-professionele Koper het totale bedrag van zijn bestelling en als dit alvorens is aangegeven, de kosten voor het verzenden van het product, tenzij de Koper voor een leveringswijze heeft gekozen die duurder is dan de standaard bezorgmethode, in welk geval Koopjemobiel niet verplicht is om de meerkosten ten opzichte van de kosten van de standaard levering te vergoeden. De procedures voor de retourzending zijn als volgt: (i) wanneer de Koper in één keer met een bankkaart heeft betaald, wordt de gebruikte kaart gecrediteerd met het bedrag van de bestelling, (ii) wanneer de Koper met iDEAL heeft betaald, wordt het bedrag van de bestelling teruggestort op de gebruikte bankrekening.

 

11.7 De verantwoordelijkheid van de Koper is alleen betrokken met betrekking tot de waardevermindering van het Product als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van dit Product vast te stellen.

 

Artikel 12. Algemene informatie over wettelijke garanties

Er wordt op gewezen dat de Klant onder de wettelijke garantie van overeenstemming:

6

– een periode van afhankelijk van het bestelde product maar in de meeste gevallen 6 maanden tot 2 jaar heeft vanaf de levering van de goederen om een beroep in te stellen tegen Koopjemobiel;

– kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde Product;

– vrijgesteld is van het leveren van een bewijs van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende garantieperiode aangegeven bij het product dit is in de meeste gevallen tussen de 6 maanden en 24 maanden na de levering van het Product, behalve voor tweedehands goederen, zoals Producten waarvan de termijn wordt verlengd tot maximaal zes maanden.

De wettelijke garantie van overeenstemming is van toepassing onafhankelijk van de commerciële garantie die het Product eventueel kan dekken. De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen Productdefecten aan te voeren; in dat geval kan de klant kiezen tussen het annuleren van de verkoop.

 

Artikel 13. Wettelijke garantie van overeenstemming

13.1 Overeenstemming: Koopjemobiel levert een Product in overeenstemming met de aankoop en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond op het moment van levering tot 6 maanden na de levering maar enkel wanneer het product op een normale en gebruikelijke manier is gebruikt.

 

Wat valt binnen de garantie van Koopjemobiel?

●     Microfoon / luidspreker (met uitzondering van stof- of vochtschade);
●     WiFi en problemen met netwerkverbinding;
●     Problemen met het moederbord;
●     Touchscreen (wanneer deze gedeeltelijk of helemaal niet meer functioneert).
●     Knoppen op het device, met uitzondering van touch-ID functionaliteiten.
●     Accu/batterij (bij snel leeglopen of warm worden).

Schade of andere defecten als gevolg van val-, stoot- of vochtschade valt niet binnen de (fabriek)garantie.

 

13.1.1 In dit opzicht wordt het Product geacht in overeenstemming te zijn met de aankoop (i) wanneer het geschikt is voor het normale en gebruikelijke gebruik dat van een vergelijkbaar product wordt verwacht en, indien van toepassing (a), als het overeenkomt met de beschrijving die door Koopjemobiel is gegeven in de vorm van een monster of model of het beschikt over de kwaliteiten die Koopjemobiel aan de Koper heeft gepresenteerd of (b) indien deze de kwaliteiten vertoont die een koper legitiem mag verwachten met het oog op de openbare verklaringen van Koopjemobiel, door de producent of zijn vertegenwoordiger, met name bij de reclame of op de etikettering OF (ii) wanneer het betreffend Product de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn gedefinieerd of het geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de Koper wordt nagestreefd, ter kennis gesteld aan Koopjemobiel en dat deze dit heeft geaccepteerd.

 

13.1.2 Het gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen zes (6) maanden na levering van het Product wordt verondersteld te bestaan op het moment van levering, tenzij anders bewezen. Koopjemobiel kan dit vermoeden namelijk bestrijden als het niet verenigbaar is met de aard van het Product of het vermeende gebrek aan overeenstemming.

 

13.1.3 Als de Koper het recht heeft om de overeenstemming van het Product met de aankoop te eisen, dan kan hij de overeenstemming echter niet betwisten door een gebrek in te roepen dat hij kende of niet kon negeren toen hij een aankoop aanging (de Koper kan bijvoorbeeld niet het gebrek aan overeenstemming als gevolg van minuscule krasjes op het scherm oproepen als het aangekochte product een refurbished of gebruikt toestel is en dit uitdrukkelijk aangegeven is bij de verkoop en/of op de productpagina is aangegeven dat het scherm minuscule krasjes heeft).

 

13.2 Bij gebrek aan overeenstemming: De Koper kiest tussen reparatie en vervanging van het Product. Koopjemobiel kan echter niet handelen volgens de keuze van de Koper als deze keuze duidelijk onevenredige kosten met betrekking tot de andere methode met zich meebrengt, rekening houdend met de waarde van het Product of het belang van het defect. Koopjemobiel handelt dan, tenzij dit niet mogelijk is, volgens de methode de niet door Koper is gekozen.

 

13.2.1 Als reparatie en vervanging van het Product onmogelijk is, kan de Koper het Product retourneren en het bedrag laten terugstorten of het Product behouden en een deel van de prijs terugkrijgen. Dezelfde faculteit staat voor hem open (i) indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing in toepassing van artikel 12.2 hierboven niet kan worden geïmplementeerd binnen een maand na de klacht van de Koper of (ii) als deze oplossing niet zonder groot ongemak voor de Koper kan zijn, gezien de aard van het Product en het gebruik dat hij ermee voor ogen heeft. De annulering van de verkoop kan echter niet worden uitgesproken als het gebrek aan overeenstemming gering is.

 

 

13.3 Verjaringstermijn voor een beroep: Het beroep als gevolg van het gebrek aan overeenstemming vervalt na tussen de zes maand twee jaar na levering van de goederen afhankelijke van het aangekochte product en de daarbij komende garantietermijn normaliter vermeld op de aankoop bon / factuur. De Koper is er echter van op de hoogte dat het uitstel van de aanvangsdatum, de schorsing of de onderbreking van de verjaringstermijn niet tot gevolg kan hebben dat de periode van de verlopen verjaringstermijn langer dan twintig jaar duurt na de datum van het ontstaan van het recht.

 

Artikel 14. Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

14.1 Verborgen gebreken: Naast de wettelijke garantie van overeenstemming geniet de Koper van de wettelijke garantie van verborgen gebreken. De Verkoper is namelijk gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte Product die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is of die dit gebruik zo verminderen dat de Koper het niet zou hebben aangeschaft of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij ze had gekend.

 

14.2 In het geval van verborgen gebreken: Kan de Koper het Product retourneren en het betaalde bedrag laten terugstorten of het Product behouden en een deel van het betaalde bedrag terugkrijgen. Koopjemobiel, is alleen verplicht het bedrag van de prijs terug te betalen en de Koper de kosten te vergoeden die zijn gemaakt voor het verzenden en de aanschaf van het product. Indien het Product dat gebreken vertoonde als gevolg zijn slechte kwaliteit verloren is gegaan, is het verlies voor Koopjemobiel, die jegens de Koper aansprakelijk is voor de restitutie van het betaalde bedrag en de andere hierboven uiteengezette compensatie. Als het verlies van kwaliteit echter als gevolg van niet te voorziene omstandigheden is, is deze voor rekening van de Koper.

 

14.3 Verjaringstermijn voor een beroep: Een beroep als gevolg van verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen de op het product gegeven garantie termin na de ontdekking van de gebreken. De Koper is er echter van op de hoogte dat het uitstel van de aanvangsdatum, de schorsing of de onderbreking van de verjaringstermijn niet tot gevolg kan hebben dat de periode van de verlopen verjaringstermijn langer dan twintig jaar duurt na de datum van het ontstaan van het recht.

 

Artikel 15. Commerciële garanties en klantenservice aangeboden door Koopjemobiel

Koopjemobiel biedt de Koper een commerciële garantie en een klantenservice, naast de wettelijke garanties voorzien in de artikelen 12 en 13 hierboven, de betaalde verzekering tegen breuk en diefstal voorzien in artikel 16 hieronder en voorzien in artikel 17.2 hieronder. In dit geval geeft Koopjemobiel dit aan in zijn Verkopersblad en wordt de Koper per e-mail geïnformeerd over het commerciële garantiecontract dat door de Koopjemobiel wordt aangeboden en/of de contactgegevens van zijn klantenservice tijdens de bevestiging van de bestelling bij Koopjemobiel.

 

Artikel 16. Verzekering te betalen tegen breuk en diefstal

Naast de garanties voorzien in artikel 12, 13 en 14 hierboven in overeenstemming met de artikelen, kan de Koper zich bij een aankoop op de website inschrijven voor een verzekering tegen breuk en diefstal van zijn Product. De verzekeringsvoorwaarden en de prijs van de verzekering zijn afhankelijk van de prijs van het Product en de door de Koper gekozen opties.

 

Artikel 17. Klachten

17.1 Klachten over een Product of Koopjemobiel worden door de Koper rechtstreeks naar Koopjemobiel gestuurd.

 

17.1.1 De Koper verbindt zich ertoe om alleen via email, telefoon of fysiek in de winkel te ruilen bij Koopjemobiel.

 

17.1.2 Voor de Koper wiens klantaccount is geblokkeerd of de gegevens verloren zijn gegaan: de Koper geeft zijn klacht met betrekking tot een Product door aan info@koopjemobiel.nl en geeft daarbij het nummer en de datum van zijn bestelling op, en Koopjemobiel zorgt vervolgens voor de Verdere afhandeling van de klacht.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid van Koopjemobiel en aansprakelijkheidsbeperkingen

18.1 Koopjemobiel verbindt zich ertoe de bepalingen van de AGV na te leven en geen inbreuk te maken op enige wettelijke of regelgevende regel van openbare orde. Koopjemobiel verbindt zich met name om (i) waarheidsgetrouwe en volledige gegevens op te nemen (a) in de beschrijving van het Product en (ii) te zorgen voor de perfecte overeenstemming van het Product met de beschrijving in op de productpagina.

 

18.2 Als uitzondering op het bovenstaande is Koopjemobiel niet verantwoordelijk wanneer het Product is geoxideerd, gebroken en/of wanneer een of meer van de componenten van het Product door de Koper zijn gemanipuleerd. Bovendien is Koopjemobiel niet verantwoordelijk voor het niet naleven door een Koper van zijn nationale wetgeving of de wetgeving van het land waarin hij woont. Koopjemobiel ook niet verantwoordelijk voor het gebruik van Producten door een Koper dat het zogenaamde normale gebruik overschrijdt, dat wil zeggen het gebruik dat normaal gesproken wordt verwacht van een soortgelijk product door een consument of een niet-professional. Ten slotte is Koopjemobiel niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik, nalatigheid of gebrekkig onderhoud van een Product door de Koper of in het geval van normale slijtage van het Product, een ongeval na levering of in geval van overmacht. Het Product dient in de oorspronkelijke staat te worden geretourneerd, de Koper dient er ook voor te zorgen dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd voordat het Product wordt geretourneerd en de verbinding met elk account waarmee het Product zou zijn verbonden, ontkoppelen. Koopjemobiel is niet verantwoordelijk voor om het even welke inbreuk op persoonsgegevens die voortkomt uit de niet-naleving van dit artikel.

 

Artikel 19. Persoonsgegevens en cookies

De persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt door Koopjemobiel. Daarnaast maakt Koopjemobiel gebruik van cookies. Het beleid inzake persoonsgegevens en cookies wordt gedetailleerd beschreven in de documenten “Bescherming persoonsgegevens” en “Cookies”.

 

Artikel 20. Toepasselijke Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op aankopen die op het Platform worden gedaan kunnen enigszins van elkaar verschillen, met name vanwege de bepalingen die dwingend zijn voor de nationale wetgeving van het land van de extensie voor elke website. De algemene voorwaarden van de website kunnen dus enigszins afwijken van die van de andere websites. In een dergelijk geval is de Koper gebonden aan de Algemene Voorwaarden van de website waarop hij zijn bestelling heeft geplaatst.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en bevoegde jurisdictie

21.1 Deze AV zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

 

21.2 In het geval van een geschil met betrekking tot de vorming, sluiting, uitvoering, interpretatie of

geldigheid van de AV of de relatie met een Verkoper, worden de Koper en Koopjemobiel verzocht de nodige stappen te ondernemen om tot een minnelijke schikking van hun geschil te komen.

 

21.3 De Koper is op de hoogte dat hij, indien hij dat wenst, een beroep kan doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van het geschil tussen hem en Koopjemobiel. In dit verband kan de Koper gebruikmaken van het door de Europese Commissie opgezette online platform voor geschillenbeslechting door naar de volgende website te gaan

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

 

 

FORMULIER VOOR HERROEPING

Ter attentie van: ………………………………………………………………….

Ik stel u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het/de onderstaande goed(eren):

Goed(eren)*: ……………………………………………………….

Besteld op*:………………………………………….

Ontvangen op*: …………………………………………………….

Voor- en achternaam*: ………………………………………………..

Adres*: ……………………………………………..

Bestelnummer: …………………………………………………………….

Reden voor herroeping (optioneel): ………………………………………..

Datum*:……………………………….

Handtekening (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

(*) verplichte vermelding